New Food Conference podejmie kluczowe kwestie dot. branży roślinnej i komórkowej