Stanowisko ProVeg Polska wobec aktywności Polskiej Izby Mleka z dn. 20 i 23 stycznia 2023 roku.