WIĘKSZOŚĆ EUROPEJCZYKÓW CHCE ABY UE PRZESTAŁA FINANSOWAĆ REKLAMY MIĘSA I NABIAŁU